Wymagania systemowe

Do prawidłowego działania systemu eCorpoNet przez Internet wymagane jest:

System eCorpoNet nie działa na platformach mobilnych (Android, IOS, itp.).

Rekomendowane przeglądarki: Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez firmę Google, w przeglądarce Chrome nie działa wersja systemu eCorpoNet otwierana w oknie przeglądarki. W przeglądarce Chrome sugerujemy korzystać z systemu eCorpoNet w wersji osobna aplikacja, poprzez uruchomienie pobranego pliku launch.jnlp.

 

System operacyjny powinien zawierać wszystkie możliwe aktualizacje bezpieczeństwa.

Rekomendowane systemy operacyjne:

 

Zalecenie zwiększające bezpieczeństwo wykonywanych transakcji

Loguj się wyłącznie na stronie (https://ebiznes.bs24gniezno.pl). Przed zalogowaniem sprawdź, czy połączenie jest szyfrowane (adres strony musi zaczynać się od "https" oraz posiadać widoczny symbol kłódki i oznaczenie właściciela domeny czyli Bank Spółdzielczy w Gnieźnie [PL]). Bank nigdy nie przesyła linków do logowania na skrzynkę e-mail oraz nigdy nie prosi o podanie hasła. Takie wiadomości mają na celu wyłudzenie danych, a następnie za ich pomocą przejęcie środków finansowych klienta.

Jeżeli do autoryzacji operacji w serwisie internetowym używasz kodów SMS, sprawdzaj, czy wiadomość SMS z kodem autoryzacyjnym jest zgodna z wykonywaną przez Ciebie operacją. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwotę przelewu oraz numer rachunku konta bankowego.

Nigdy nie należy podawać loginu, hasła, kodów jednorazowych na innych stronach internetowych.

System operacyjny, z którego wykonywane są transakcje bankowe, musi być regularnie aktualizowany. Tyczy się to również systemów mobilnych, przeglądarek internetowych, środowiska Java, czytników plików .pdf oraz klientów pocztowych.

Ważne jest, aby chronić komputer przed szkodliwym oprogramowaniem. W tym celu należy korzystać z programów antywirusowych (z regularnie aktualizowaną bazą wirusów) oraz zapory internetowej (firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z internetu.

Nie instaluj programów ze źródeł, do których nie masz zaufania i podchodź ostrożnie do programów pobieranych z Internetu.

Nie otwieraj załączników w wiadomościach e-mail od nieznanych nadawców.

Zwróć uwagę podczas instalowania darmowych programów, wiele z nich posiada wbudowane aplikacje adware, które służą do wyświetlania reklam niezależnie od wykonywanych na komputerze czynności. Niektóre z nich wyposażone są również w moduły szpiegujące "spyware".

Dbaj aby przeglądarka, z której korzystasz była zawsze aktualna, wraz z wtyczkami, które są w niej zainstalowane.

Loguj się wyłącznie osobiście, nikomu nie przekazuj danych autoryzacyjnych.

Regularnie zmieniaj hasło w serwisie internetowym. Bezpieczne hasło powinno składać się z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (np. , #, @, ?, &) i nie powinno być słowem występującym w słowniku, ani hasłem używanym w innych serwisach internetowych. Bank nigdy nie prosi o podanie pełnego hasła do serwisu internetowego, ani żadnych danych pocztą elektroniczną.

Pamiętaj aby po wykonaniu czynności w serwisie internetowym, poprawnie się wylogować. Aby to uczynić należy w następującej kolejności wykonać operacje: kliknąć wyloguj się, a następnie wyłączyć przeglądarkę.

Najpopularniejsze przeglądarki Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, posiadają szereg zabezpieczeń, np. filtr witryn wyłudzających poufne dane, które w istotny sposób chronią przed oszustwami w internecie i podnoszą poziom bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej. Oszustwa te, znane są jako "phishing" lub "wyłudzanie informacji". Polegają one zwykle na próbie nakłonienia nas do odwiedzenia fałszywej witryny internetowej, na której możemy być proszeni o podanie poufnych danych osobowych, loginów, haseł, itp

Aby włączyć ochronę anty-phishingową w przeglądarce: