eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

Komunikat - przerwa w dostępie do usługi w dniu 22.08.2023r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych w systemie eCorpoNet w dniu 22.08.2023 roku od godz. 15:00 do godz. 16:00 mogą wystąpić przerwy w dostępie i autoryzacji dla usługi eCorpoNet.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.OSZUSTWO "Zwrot 300 zł za szczepienie" - ostrzeżenie

Szanowni Państwo

Ostrzegamy przed fałszywą stroną, na której oszuści oferują zwrot 300 zł za szczepienie. Jeżeli Klient wprowadzi tam swoje hasło do banku, trafi ono bezpośrednio do oszustów, którzy wykorzystają je do kradzieży środków. Wygląd strony jest łudząco podobny do rządowych witryn. Użyto na niej polskiego godła i napisu "gov.pl", używanego przez państwowe instytucje. Na stronie możemy przeczytać: "Odbierz 300 zł za szczepienie od Prezydenta Andrzeja Dudy". Pieniądze mają pochodzić z nieistniejącego programu "Wsparcie", uruchomionego rzekomo 12 stycznia 2022 roku. Oszukańcza strona informuje, że otrzymają je "wszyscy Polacy, którzy przeszli pełen cykl szczepienia".

Niebezpieczna strona:
gov.pl-covid[.]plKomunikat - dotyczący bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o "atakach" na klientów bankowości elektronicznej, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej i realizacji transakcji zależy od wielu czynników.

W trosce o naszych klientów prosimy:
1. Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzić poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy.
2. Unikać korzystania z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach.
3. Korzystać wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego, regularnie skanować swój komputer oraz urządzenie mobilne.
4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wylogować się z systemu.
5. Regularnie zmieniać swoje hasło.
6. Natychmiast zmieniać swoje hasło, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać.

Pamiętaj! Bank nigdy nie prosi o potwierdzenie haseł do systemu, podanie numeru telefonu komórkowego, jego marki i modelu lub zainstalowanie certyfikatu bezpieczeństwa.

Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostaje reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymają Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub wątpliwości prosimy przerwać logowanie i skontaktować się telefonicznie z bankiem w godz. od 7.00 do 18.00 w dniach roboczych na numer 61-4240821 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres security@bs.gniezno.pl lub bezpośrednio z placówką banku.


Uważaj na próby wyłudzenia poufnych danych przez telefon – przestępcy podszywają się pod pracowników banków!


Ostrzegamy przed przestępcami, którzy podają się za pracowników banku. Obecnie z reguły są to osoby o wschodnio brzmiącym akcencie. Podają się za pracowników SGB-Banku pod pretekstem weryfikacji podejrzanego logowania czy transakcji i proszą o instalację oprogramowania Any Desk.
Przestępcy mogą korzystać z techniki tzw. spoofingu numeru telefonu, w taki sposób, by na Twoim telefonie wyświetlił się numer infolinii banku lub zaufanego pracownika banku. W rzeczywistości celem oszustów jest m.in. zdobycie danych do logowania czy narzędzia autoryzacyjnego lub Twoich innych, równie cennych danych.

Przypominamy, że pracownik banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi Cię o:
- podanie haseł dostępu, kodów PIN/SMS lub innych danych pozwalających na dokonanie transakcji
- instalację jakiegokolwiek oprogramowania na Twoim komputerze lub telefonie.

W przypadku, gdy:
- odbierzesz podejrzany telefon od osoby podającej się za pracownika banku
- masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego lub innych danych podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa, podejrzana lub wzbudzi Twoje zaniepokojenie skontaktuj się z bankiem!

Pamiętaj – nigdy nie podawaj przez telefon nadmiarowych informacji. Nie zdradzaj szczegółów swoich transakcji.
Jeżeli masz wątpliwości – skontaktuj się osobiście z placówką banku lub zadzwoń do nas na znany Tobie numer telefonu (koniecznie wybierz numer ręcznie, najlepiej korzystając z innego urządzenia).


Komunikat

Dbając o bezpieczeństwo Państwa środków zgromadzonych na rachunkach bankowych informujemy, że od dnia 01 września 2016r. Bank będzie wykonywał czynności związane z monitorowaniem transakcji wykorzystując w tym celu zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne.
Każde polecenie przelewu złożone za pomocą elektronicznych kanałów dostępu będzie przedmiotem analizy, a transakcje budzące wątpliwości przedmiotem dodatkowej weryfikacji poprzez telefoniczny kontakt z Państwem, celem potwierdzenia faktu złożenia dyspozycji w kwocie przekraczającej określony limit.
W przypadku negatywnej weryfikacji dodatkowej Bank nie zrealizuje dyspozycji. W związku z powyższym prosimy o zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, ponieważ mają one za zadanie ochronę Państwa środków przed nieautoryzowanymi transakcjami oszukańczymi.
Logowanie dwuskładnikowe!


Informujemy, że w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD2 w sprawie usług płatniczych oraz bezpieczeństwa finansów, z dniem 14 września br. uruchamiamy tzw. dwuskładnikowe logowanie do bankowości elektronicznej, które będzie funkcjonowało następująco:
1. Podanie loginu i hasła (jak dotychczas)
2. Potwierdzenie logowania za pomocą hasła SMS lub poprzez użycie podpisu kwalifikowanego.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z doradcami w naszych palcówkach.Informacja o grach hazardowych.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471) uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty nieposiadające wymaganego ustawą zezwolenia jest niedozwolone. Niezgodne z prawem jest również wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w wyżej wymienionych grach.
Nie oznacza to jednak całkowitego uniemożliwienia korzystania z usług oferowanych przez podmioty ujawniające się w Internecie. Zakaz określony w art. 29a nie dotyczy bowiem uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez jednostki działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
W trosce o Państwa finanse, reputację oraz w celu ograniczenia ryzyka związanego z postępowaniem niezgodnym z ustawą, w załączeniu przekazujemy przekierowanie do listy podmiotów posiadających uprawnienia do urządzania gier hazardowych oraz do rejestru domen, służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą.

z poważaniem
Zarząd Banku

lista podmiotów posiadających uprawnienia do urządzania gier hazardowych:
http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet

rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą:
https://hazard.mf.gov.pl/Transakcje z krajami trzecimi wysokiego ryzyka


Od 31 października 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jedna ze zmian dotyczy stosunków i transakcji klientów z krajami trzecimi wysokiego ryzyka ( art.44 ust.1 i 44 a ustawy). Zgodnie z nowymi zapisami jsteśmy zobowiązani zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, gdy otrzymasz lub zlecisz przelew do jednego z państw wskazanych jako kraj trzeci wysokiego ryzyka.

Oznacza to, że możemy poprosić o:
• dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące transakcji
• informacje dotyczące źródeł pochodzenia majątku i środków oraz wszystkich beneficjentów rzeczywistych.

Jeśli nie otrzymamy tych informacji i dokumentów w wyznaczonym czasie, nie będziemy mogli zrealizować wstrzymanej transakcji; w ostateczności możemy nawet wypowiedzieć relację z klientem. Aktualną listę krajów trzecich wysokiego ryzyka znajdziesz na stronie internetowej Polityka UE w zakresie państw trzecich wysokiego ryzyka

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - art. 44 ust.1, art. 44a.
• Rozporządzenia delegowane Komisji Europejskiej przyjęte na podstawie art. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady numer 2015/849 wskazujące państwa trzecie wysokiego ryzyka.